• K čemu směrujeme
  K čemu směrujeme
  • vzájemný respekt a komunikace
  • rozvoj estetického cítění a vkusu
  • podpora kamarádství
  • posílení sebevědomí

 • Hrajeme si, tvoříme, odpočíváme
  Hrajeme si, tvoříme, odpočíváme
  • volný pobyt dětí v areálu školy
  • vyrábíme a malujeme
  • hrajeme hry a soutěžíme
  • rozvíjíme čtenářství

 • Nejsme na světě sami
  Nejsme na světě sami
  • pomáháme nemocným dětem a handicapovaným lidem
  • pomáháme zvířátkům
  • projekt Jarmark

 • Kulturní a zážitkové akce
  Kulturní a zážitkové akce
  • divadelní představení a koncerty
  • návštěvy muzeí
  • tvořivé dílny pro děti i rodiče
  • dodržujeme zvyky a tradice

 • Celé Česko čte dětem
  Celé Česko čte dětem
  • My neříkáme: „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti číst.“
  • Chráníme děti před závislostí na televizi, počítačích a mobilních telefonech.
  • Učíme děti lásce ke knihám a mateřskému jazyku.

Cesta kolem světa

Napsal(a):  | 12.11.2018

Pan Roman Kramařík obletěl v malém letadle Cessna zeměkouli za 46 dní. Jednomotorovým hornoplošníkem překonal tři kontinenty, tři oceány a ve vzduchu strávil téměř 150 hodin. Pro děti ze školní družiny

a další zájemce z řád pedagogů a rodičů má pan Kramařík připravenou přednášku s videoprojekcí. Přednáška se bude konat dne 16. listopadu 2018 ve školní jídelně od 14, 15 cca do 15,15. Vstup zdarma. Pokud se budete chtít zúčastnit spolu se svými dětmi, vyzvedněte si je předem ve školní družině. Ostatní přihlášené děti budou pod dohledem paní vychovatelky. Vyplněné přihlášky pro sebe i děti odevzdejte do 15. 11. 2018.