• K čemu směrujeme
  K čemu směrujeme
  • vzájemný respekt a komunikace
  • rozvoj estetického cítění a vkusu
  • podpora kamarádství
  • posílení sebevědomí

 • Hrajeme si, tvoříme, odpočíváme
  Hrajeme si, tvoříme, odpočíváme
  • volný pobyt dětí v areálu školy
  • vyrábíme a malujeme
  • hrajeme hry a soutěžíme
  • rozvíjíme čtenářství

 • Nejsme na světě sami
  Nejsme na světě sami
  • pomáháme nemocným dětem a handicapovaným lidem
  • pomáháme zvířátkům
  • projekt Jarmark

 • Kulturní a zážitkové akce
  Kulturní a zážitkové akce
  • divadelní představení a koncerty
  • návštěvy muzeí
  • tvořivé dílny pro děti i rodiče
  • dodržujeme zvyky a tradice

 • Celé Česko čte dětem
  Celé Česko čte dětem
  • My neříkáme: „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti číst.“
  • Chráníme děti před závislostí na televizi, počítačích a mobilních telefonech.
  • Učíme děti lásce ke knihám a mateřskému jazyku.

Jarmark školní družiny

Napsal(a):  | 22.11.2018

Vážení rodiče, školní družina pořádá již sedmý charitativní Jarmark. Letos bude probíhat 27. listopadu. Opět se můžete těšit na

bohatou a rozmanitou nabídku drobných dekoračních předmětů, dárků a drobností, které vyrobily Vaše šikovné děti ve školní družině a pedagogové naší školy. Prodej pro děti bude od 9 do 11 hodin. Vy Vážení rodiče, prarodiče a ostatní návštěvníci školy si budete moci také nakoupit a to v době vyzvedávání dětí ze školní družiny. Jarmark bude v odpoledních hodinách umístěn ve vestibulu školy. Můžete se těšit na různé druhy svíček a svícnů, zimní dekorace, drobné šperky, šité a pletené drobnosti, keramiku, drátované dekorace a další. Zveme Vás a těšíme se na Vaši hojnou účast. Výtěžek půjde k už našemu známému a milému Jakubovi Navarovi a bude použit na rehabilitace a zdravotní pomůcky, část peněz také poputuje do organizace Rytmus Benešov, o.p.s.