• Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • KET (level A2) - Key English Test
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • PET (level B1)
   Preliminary English Test
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • FCE (level B2)
   First Certificate in English
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • CAE (level C1)
   Certificate in Advanced English
  • CPE (level C2)
   Certificate of Proficiency of English

Aktuální články

Jako každý rok nabízí i letos naše škola celou řadu kurzů anglického jazyka pro nejrůznější věkové kategorie od těch nejmenších, prvňáčků, až po dospělé.

Vážení rodiče a žáci v jazykových kurzech.

Poslední kurzová hodina školního roku 2017/2018 proběhne v kurzech Primary, Starters, Movers, KET, PET, a FCE v týdnu 28. - 30. 5. 2018.

Kurz CAE končí o týden později, ve středu 6. 6. 2018.

 

 Přejeme vám příjemné prožití prázdninových měsíců a zveme Vás na pokračování v kurzech v dalším školním roce.

 

Tým připravující jazykové kurzy na První jazykové ZŠ Horáčkova.

Výsledky CAE nanečisto 2018 (čísla jsou v procentech) .

CAE 2018 Reading + Use of English Listening Speaking Writing Writing průměr Celkový průměr
jméno 78 30 Essay 1 Essay 2
Marek C. 86 93 95 90 85 88 90
Jan D. 79 90 75 80 90 85 82
Šimon H. 50 80 85 85 80 83 74
Filip J. 88 97 90 100 100 100 94
Matěj K. 76 83 80 65 70 68 77
Marek P. 79 80 80 90 85 88 82
Patrik P. 49 53 50 65 75 70 56
Jan Y. S. 56 90 75 70 75 73 73
Daniel S. 58 70 90 100 100 100 79
Dita V. 54 70 80 95 90 93 74
Anna V. 46 80 80 75 60 68 68
Strana 3 z 6

Bener