Školní družina - informace

Napsal(a):  | 06.01.2014

Školní družina vyplňuje volný čas žáků po skončení vyučování. Realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, zájmových a rekreačních činností (čtení, kreslení, kvízy, smyslové a didaktické hry apod.).

Umožňuje žákům přípravu na vyučování. Jedna z nejdůležitějších náplní ŠD po odpolední výuce a pobytu ve třídě je pobyt venku a různé sportovní činnosti (kopaná, přehazovaná na plážovém hřišti, soutěživé míčové hry, využití prolézaček apod.). Jen za nepříznivého počasí se mění náplň na hry ve třídách ŠD nebo v tělocvičně.
Děti zapsané ve školní družině odcházejí na oběd se svým oddělením a od této doby mohou být vyzvedávány kdykoli během provozu ŠD. Dále mohou ze ŠD odcházet na různé zájmové kroužky a po jejich skončení se do ŠD opět vracet.

Provoz ŠD

Ranní: 7.00–7.45 hodin
Odpolední: od konce vyučování do 17.30 hodin

Úhrada za školní družinu je v tomto školním roce 200,– Kč za měsíc.

Rozdělení ŠD

1. oddělení ŠD – Kubištová Alena
2. oddělení ŠD – Kyloušková Kateřina
3. oddělení ŠD – Hájková Michaela
4. oddělení ŠD – Kubátová Hana
5. oddělení ŠD – Robaušová Karolína
6. oddělení ŠD – Kurfürstová Renata
7. oddělení ŠD – Blažková Libuše
8. oddělení ŠD – Doležalová Petra

Formuláře a dokumenty školní družiny

Veškeré formuláře a dokumenty školní družiny ke stažení najdete v sekci Dokumenty.