• Učíme se, tvoříme, poznáváme, sportujeme, spolupracujeme
    Učíme se, tvoříme, poznáváme, sportujeme, spolupracujeme
Aktuální články
Jana Borůvková

Jana Borůvková

čtvrtek, 13 prosinec 2018 14:15

Biologická olympiáda

Školní kolo Biologické olympiády proběhne koncem měsíce ledna 2019.

středa, 26 září 2018 14:39

Co si přejeme

Co si přejeme do nového školního roku (necenzurováno):

Chci abysme chodily ven a vyhráli soutěž

Chtěla bych abychom byla nejlepší třída na světě, přeju si aby jsme vyhrály bodování úklidu a vyhrály

Málo domácích úkolů a lehký a zábavný učení

Hodně dobrých známek

Tento rok chci aby jsme zažili třídní dobrodružství

Chtěla bych abychom se k sobě chovaly hezky a aby měli všichni dobré známky a abychom vyhráli soutěž

Mít hodně kamarádů, dobrý kolektiv, aby jsme vyhráli nej třídu

Chtěla bych aby jsme se stali všichni super kamarádi a aby jsme se tady cítili dobře

Chtěla bych aby jsme ve třídě spolupracovaly a byli na sebe hodný

Dobrý kolektiv – dokážeme se domluvit a nevzdáváme se

Tento rok jsem na škole nová a chtěla bych si tu najít mnoho kamarádů

V letošním roce by jsem si přála, abych dostávala dobré známky a doufám, že se mi to splní. Chtěla bych zažít hezký rok

Mít hezky uklizenou třídu a dostat poukázku. Mít dobré známky

Chtěl bych samé jedničky

Více kamarádit kluci s holkama a holky s klukama

Chtěla bych aby jsme se ve škole cítili dobře

Chtěl bych 1 z matematiky a nechci se zranit

Rád bych jel na ŠVP buď na ližák nebo do přírody

Já bych si přál hodně spolupráce

Jsme hodná třída

Všichni pomáháme všem

 

středa, 27 září 2017 15:07

Vítejte

Vítejte na našich stránkách.

pátek, 16 prosinec 2016 00:00

Borůvková Jana - Matematika 7

Podrobné informace v detailu článku.

středa, 07 září 2016 00:00

Borůvková Jana - Matematika 9

Podrobné informace v detailu článku.

neděle, 20 září 2015 17:00

Jsme v 7. třídě

Ve škole a tedy i v 7. A nesmí chybět dobrá nálada, zdravý rozum, nadšení, spolupráce, ohleduplnost, pocit štěstí, elán, hezké známky, bez poznámky, zábava, tvořivost, radost, pohoda, zájem, zážitky, pocit úspěchu, aktivita a objevování nových věcí. A aby se nám to dařilo, tak jsme si vytvořili i třídní pravidla.

neděle, 09 únor 2014 22:13

Přírodopis

Vyučující přírodopisu

RNDr. Jana Borůvková

Mgr. Kristýna Pavlíčková

 

 

Učebnice

Přírodopis 6-9 nakladatelství Fraus

Hodinové dotace

6. ročník 2 hodiny týdně
7. ročník 2 hodiny týdně 
8. ročník 2 hodiny týdně 
9. ročník 2 hodiny týdně

Vzdělávání v předmětu přírodopis

  • směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
  • poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům
  • umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se
  • podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
  • učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
  • vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích
  • seznamuje žáka se stavbou živých organismů
  • zahrnuje teoretickou i praktickou činnost( práce s demonstračními pomůckami, s přírodninami, laboratorní práce a pozorování přírodních objektů a jevů, exkurze a projekty)

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník: vznik Země a života na ní, buňka, viry, bakterie, sinice, houby, řasy, lišejníky, prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, kroužkovci, měkkýši, ostnokožci, členovci

7. ročník: hmyz, strunatci - paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, nižší rostliny- plavuně, mechy, přesličky, kapradiny, stavba těla semenných rostlin(kořen, stonek, list, květ, plod), nahosemenné rostliny

8. ročník:  krytosemenné rostliny- dvouděložné a jednoděložné, savci, člověk - jednotlivé soustavy

9. ročník: člověk - jednotlivé soustavy(pokračování), genetika, mineralogie, petrologie, geologie, ekologie

Soutěže

Biologická olympiáda

 

 

sobota, 25 leden 2014 09:50

RNDr. Jana Borůvková

učitelka 2. stupně – M, Př, PČ a VV

Vzdělání
Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor Matematika – Biologie

Další vzdělávání
RWCT
Typologie osobnosti u dětí
Tvořivá škola – činnostní učení v matematice
Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj
Výchova ke zdraví
Jazyky hrou a Brána jazyků AJ
Kurzy práce na PC a interaktivní tabuli
Zdravotnické kurzy
Doktorandské studium antropologie
Vedení diplomových prací z didaktiky biologie

Aktivity ve škole
Třídní učitelka
Vedoucí předmětové komise přírodovědných předmětů
Fakultní učitel – pedagogické praxe z Př
Organizace školního kola biologické olympiády

Zájmy
Četba, příroda, ruční a výtvarné práce, logické hry.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Přírodovědné předměty, AJ a výtvarka.

Kontaktní informace

Třidní učitel
RNDr. Jana Borůvková
E-mail: boruvkova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naší školu pomocí virtuální prohlídky