• Učíme se, tvoříme, poznáváme, sportujeme, spolupracujeme
    Učíme se, tvoříme, poznáváme, sportujeme, spolupracujeme
Aktuální články
Kristýna Pavlíčková

Kristýna Pavlíčková

úterý, 16 říjen 2018 10:58

Konečně jsme osmáci....

Vítáme vás v novém školním roce na stránkách naší staronové třídy 8.B (7.B+7.C).

pátek, 06 říjen 2017 10:08

Vítejte

Letošní rok jsme obzvlášť veselí a hraví, snad nás to vše moc neunaví....

Vítáme vás na stránkách naší třídy a přejeme vám i nám pohodový nový školní rok, ve kterém nás čeká spousta zajímavých akcí - hlavně lyžák a škola v přírodě. Některé z nás čeká velké rozhodování - přijímačky na střední školu. Odejít či zůstat? Snad to vše, pod vlivem vzrůstající hladiny hormonů, ustojíme.cool

neděle, 09 únor 2014 22:28

Chemie

Vyučující chemie

RNDr. Ivana Čapková

Mgr. Kristýna Pavlíčková

 

 

 Učebnice

Základy chemie 1 a 2 (nakladatelství Fortuna)

Chemie (nakladatelství Nová škola)

 Hodinové dotace

8.ročník 2 hodiny týdně
9.ročník 2 hodiny týdně

Vzdělávání v předmětu chemie

• směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor
• vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů
• učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy
• učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů
• učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech, s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Stručný přehled učiva podle ročníků

8. ročník:
 bezpečnost práce v chemické laboratoři, směsi (složení, třídění, dělení), voda, vzduch, atomy a molekuly, chemické reakce a chemické  rovnice, významné chemické prvky, periodická tabulka prvků, chemické sloučeniny (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy), pH

9. ročník:
soli, redoxní reakce, elektrolýza, galvanický článek, exotermické a endotermické reakce, vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie, uhlovodíky (alkany, alkeny, alkyny, cykloalkany, areny), deriváty uhlovodíků (halogenderiváty, alkoholy, fenoly, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny), plasty, cukry, tuky, bílkoviny

Formy a metody práce

frontální výuka je spojována s praktickými cvičením
nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů
práce ve skupinách
demonstrační pokusy

Řád učebny chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením učebny a laboratoře, dodržování uvedených pravidel je pro každého žáka i vyučujícího závazné.

Zajímavé odkazy

Chemické prvky

Procvičování anorganického názvosloví

Chemické výpočty

 

sobota, 25 leden 2014 15:40

Mgr. Kristýna Pavlíčková

učitelka 2. stupeň – Př, Ch, PČ, Ežs

Vzdělání
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, obor biologie - chemie

Další vzdělávání
RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Zdravotnický kurz
Toxikologie

Aktivity ve škole
Třídní učitelka, fakultní učitel – pedagogické praxe z Př. Organizace školního kola biologické olympiády.

Zájmy
Příroda, turistika, chataření, manuální práce všeho druhu, čtení.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Asi vše co dnešní děti: kamarádi, přestávky, ale také výtvarná výchova, chemie a zdravotnický kroužek.

Kontaktní informace

Třidní učitel
Mgr. Kristýna Pavlíčková
E-mail: pavlickova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naší školu pomocí virtuální prohlídky