SCIO - 5. a 7. třídy

Napsal(a):  | 31.05.2019

Testování Scio pro 5. a 7. ročníky proběhlo v průběhu měsíce dubna 2019. Podrobnosti naleznete v tomo článku.

Pro 5. ročníky jsme pro tento rok objednali kromě základní trojice testů (ČJ, M, OSP - obecné studijní předpoklady) i testování z anglického jazyka Scate. 7. ročníky měli pouze základní trojici (ČJ, M, OSP). Bohužel pro letošní rok byly zrušeny testy z německého jazyka.

Celé testování proběhlo opět elektronickou formou, takže žáci věděli některé dílčí výsledky hned po testování a nadále mohou pomocí svých přihlašovacích údajů vstupovat do aplikace Scio dat.

Všichni zúčastnění žáci také dostanou písemné vyhodnocení od svých třídních učitelů.

Výsledky našich žáků jsou na velmi dobré úrovni. Ve všech testovaných ukazatelích patříme mezi 10 % nejúspěšnějších škol, které se testování zúčastnily.

Mezi základní ukazatele pro srovnávání patří průměrný percentil. V 5. ročnících byly velmi malé rozdíly mezi jednotlivými třídami. V českém jazyce a OSP má nejlepší výsledky 5.A a v matematice se nejlépe umístila 5.B. V anglickém jazyce splnila 5.A a 5.B na 100% očekávané výstupy, 5.C cca na 97%.

Také výsledky našich 7. ročníků jsou srovnatelné. Všechny třídy se ve všech 3 testovaných předmětech pohybují ve vysokých hodnotách splněného průměrného percentilu, vysoce převyšují základní školy i gymnázia.

Těší nás, že v naší škole je studijní potenciál žáků využíván velmi dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházení a žáci pracují nad svoje možnosti, případně výsledky odpovídají úrovni studijních předpokladů.Zde se můžete podívat na zprávy pro rodiče 5. tříd a 7. tříd.

Výsledky jsou rovněž zveřejněny na nástěnce ve vestibulu školy.

Naposledy změněno pátek, 31 květen 2019 12:41

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 71
červen 2019