Zápis do 1. tříd

Napsal(a):  | 25.03.2019

Zápis do 1. tříd školního roku 2019/20 proběhne
3. a 4. dubna 2019 od 8.00 do 15.30 hodin.

Rodiče budou mít možnost objednat se na konkrétní den a hodinu 
od 6. 3. 2019 osobně během dnů otevřených dveří nebo
od 7. 3. 2019 telefonicky v kanceláři školy 261 225 848 linka 23.

Rodiče, kteří nemají objednaný konkrétní termín, přijdou s dětmi k zápisu nejpozději hodinu před jeho ukončením, tj. ve 14.30.

K zápisu přineste:
občanský průkaz rodiče, který doprovází dítě
rodný list dítěte
vyplněnou žádost o přijetí do 1. třídy - ke stažení také v sekci Škola online - Dokumenty ke stažení - Pro uchazeče - 1. třídy
dotazník pro žáka budoucí 1. třídy - ke stažení také v sekci Škola online - Dokumenty ke stažení - Pro uchazeče - 1. třídy

 

Veškeré formuláře přijímáme až v den vlastního zápisu. Nenoste ani neposílejte do školy vyplněné formuláře dříve. Děkujeme.

Pro zápis každého dítěte máme vyhrazeno 30 minut (zahrnuje řízený rozhovor dítěte s paní učitelkou + administrativní záležitosti). Doporučujeme rodičům přijít s dětmi cca o 20 minut dříve. Pro děti připraví naši žáci od 8.00  do 15.00 "Školákova cesta" (11.45 - 12.15 - polední pauza). Připravený program je možné navštívit i po vlastním zápisu.

Zápis probíhá formou řízeného rozhovoru paní učitelky s dítětem. Během vlastního zápisu není povoleno fotografování a nahrávání.

Žáci budou přijímáni podle předem stanovených kritérií – ke stažení také v sekci Škola online - Dokumenty ke stažení - Pro uchazeče - 1. třídy

Pokud mělo dítě odklad povinné školní docházky ve školním roce 2018/19, je zákonný zástupce dítěte povinen dostavit se s dítětem opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to opět do základní školy podle svého výběru.

 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Jak můžete pomoci dětem k úspěšnému zvládnutí zápisu nejen u nás,
ale i na kterékoli jiné základní škole?

1. Rozvíjejte grafomotoriku dítěte kreslením tužkou, malováním štětcem, hrou s kostičkami, korálky či kuličkami.

2. Pomozte dítěti se slovní zásobou - povídejte si s ním o všem co zažilo, čtěte mu pohádky, hrajte si se slovy (slovní fotbal, skládání jednoduchých slov z písmenek a rozkládání slov na písmenka).

3. V případě řečové vady navštivte co nejdříve logopeda a aktivně s dítětem cvičte správnou výslovnost.

4. Připomínejte dítěti pravidla slušného chování. Vaše dítě již určitě ví, kdy má pozdravit či poděkovat, komu vykat a komu tykat. Učte ho trpělivosti poslouchat druhé a neskákat do řeči.

5. Veďte je k samostatnosti.

6. Upevňujte správné návyky vašeho budoucího školáka.

Všechno důležité najdete také v dokumentu Desatero pro rodiče předškoláka – ke stažení také v sekci Škola online - Dokumenty ke stažení - Pro uchazeče - 1. třídy

Na závěr vám můžeme doporučit literaturu – ke stažení také v sekci Škola online - Dokumenty ke stažení - Pro uchazeče - 1. třídy

Přehled ulic, které jsou zařazeny do spádové oblasti naší školy (vychází z vyhlášky č. 1/2018 Sb. hl. m. Prahy):

Bartákova   celá ulice
Horáčkova  celá ulice
Pujmanové  čísla 877 - 889
Květnových bojů  celá ulice
Stallichova  celá ulice
Jeremenkova  lichá čísla 107 - 153
Milevská  liché č. 7, sudá čísla 18 - 36
Na Strži  lichá čísla 39 - 61
V Rovinách  lichá čísla 1 - 51

 

Přejeme Vám i Vašim dětem klidný zápisový den plný pohody a přátelské atmosféry a úspěšný začátek školní docházky.          

Vedení školy s celým pedagogickým sborem

Naposledy změněno pondělí, 25 březen 2019 15:50

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 71
červen 2019