Vybavení školy

Napsal(a):  | 04.09.2017

25 kmenových tříd

10 jazykových učeben

odborné pracovny přírodopisu/chemie, fyziky, pracovních činností

2 počítačové učebny

multimediální pracovna, knihovna

2 tělocvičny, multifunkční hřiště, dětské hřiště

13 interaktivních tabulí

16 počítačů s projektrorem

počítačová síť ve všech učebnách, wifi pro žáky 9. ročníků

volně přístupná studovna s počítači

Naposledy změněno pondělí, 04 září 2017 22:15

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 71
červen 2019